Finffinneen Handhuraa Oromoo.

Ya ODP me ammaa maal egdaan? Safuu keessaan kun. waanumma keessaan kan seeraa fi heeriilen isiinif hayyamu kana akkamiti raggasifachu dadhaabdan?moo sodaa nafxanyotaa akkana goodhatan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s