Finffinneen Handhuraa Oromoo.

Ya ODP me ammaa maal egdaan? Safuu keessaan kun. waanumma keessaan kan seeraa fi heeriilen isiinif hayyamu kana akkamiti raggasifachu dadhaabdan?moo sodaa nafxanyotaa akkana goodhatan.

Advertisements

Rakkoo Partilee Oromoo .

Partilee maqaa oromoottin ergaa dhabaatani ummaanni Oromoo tokkomma tokkomma jedhee itti lallaba turee.hayyuun oromoo meeqatamtu osoo tokkumma partilee Oromoo lallabuu lubbuun dabre manii ha lakkahu.

Ijoon dubbii kiyyaa har,aa .

Partilee oromoo maalif tokkommu dadhaba.

1. Aangoo jalaachuu.

2. Shiraa diina of keessaa qabachuu

isaani.

3. Ana qoofatu beekadha jedhaani

yadduu.

4. Daantaa oromoo caalaa daantaa

dhunfaa dursuu.

5. Gandummaa fi naannuman

yadduu.

6 .Karaa kiyyaan yo deemaan maale

bilisummaan hin dhufu jedhaani

yadduu.